އިބްނު ތައިމިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ: ޔަޤީންކަން ޙާޞިލު­ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކަށް ބަލާއިރު އެއީ ތިން ގޮތެކެވެ.

  • ފުރަތަމައީ: ޤުރުއާން ތަދައްބުރު ކުރުމެވެ. (އެބަހީ: އޭގެ އާޔަތްތަކާމެދު ވިސްނައި ފިކުރު­ކުރުމެވެ.)
  • ދެވަނައީ: ނަފްސުތަކުގައްޔާއި އުދަރެސް­ތަކުގައި ﷲ ލައްވާ، ﷲއީ ޙައްޤުކަން ބަޔާން­ކޮށްދޭ އާޔަތްތަކާމެދު ވިސްނައި ފިކުރު­ކުރުމެވެ.
  • ތިންވަނައީ: ޢިލްމު ލާޒިމުކުރާ ގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމެވެ.

މަޞްދަރު: މަޖްމޫޢުލް ފަތާވާ (3‏/330)