މިއީ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދުލް އަމީން އައްޝަންޤީޠީ ގެ ”الإسلام دين كامل“ މި ފޮތުގެ ތަރުޖަމާއެވެ. އެ ފޮތުގެ އަޞްލަކީ މޮރޮކޯގެ ރަސްގެފާނު މުޙައްމަދު އަލްޚާމިސްގެ އެދުން­ފުޅުގެ މަތިން މަސްޖިދުއްނަބަވީގައި ޝައިޚު ދެއްވި ދަރެހެކެވެ. މައުޟޫޢަކީ: އިސްލާމް ދީން ފުރިހަމަ ކުރައްވައިފިކަން އަންގަވައި ޙައްޖަތުލް ވަދާޢުގައި ބާވައި­ލެއްވި ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ… މި އާޔަތެވެ.

އެކުލެވިގެންވާ ބައިތައް

އިސްލާމް ދީނަކީ ފުރިހަމަ ދީނެކެވެ.

އައްޝައިޚް މުޙައްމަދުލް އަމީން އައްޝަންޤީޠީ ވިދާޅުވިއެވެ.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد:

ފަހެ މިއީ މޮރޮކޯގެ ރަސްގެފާނުގެ އެދުންފުޅަކަށް، މަސްޖިދުއްނަބަވީގައި އަހުރެން ދިން މުޙާޟަރާއެކެވެ. އެއަށްފަހު އެ މުޙާޟަރާ ޗާޕު ކުރުމަށް­ޓަކައި ލިޔެދިނުމަށް އަހުރެން ކިބައިން ބައެއް އަޚުން އެދުނެވެ. އެހެން­ކަމުން، ﷲ އެކަމުގައި މަންފާ ލެއް­ވުން އަދައިގެން އެއުރެންގެ އެދުމަށް އަހުރެން އިޖާބަ ދިނީމެވެ.

މާތް ﷲ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا [المائدة 3] މާނައީ: ”މިއަދު، ތިޔަބައި­މީހުންގެ ދީން، ތިޔަބައި­މީހުންނަށް ތިމަން­ރަސް­ކަލާނގެ ފުރިހަމަ ކޮށް­ދެއްވައިފީމެވެ. އަދި ތިމަން­ރަސް­ކަލާނގެ ނިޢުމަތް، ތިޔަބައި­މީހުންގެ މައްޗަށް ތިމަން­ރަސް­ކަލާނގެ ފުރިހަމަ ކޮށް­ދެއްވައިފީމެވެ. އަދި އިސްލާމް ދީން ތިޔަބައި­މީހުންނަށް ދީނެއް­ކަމުގައި، ތިމަން­ރަސް­ކަލާނގެ ރުހި­ވޮޑިގެންފީމެވެ.“

އެ ދުވަހަކީ ޙައްޖަތުލް ވަދާޢުގެ ޢަރަފާތު ދުވަހެވެ. އެއީ ހުކުރު ދުވަހެކެވެ. މި އާޔަތް ބާވައި­ލެއްވުނީ އެ ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ނަބިއްޔާ ޢަރަފާތު ބިމުގައި ހުންނަވަނިކޮށެވެ. އެއަށްފަހު އެކަލޭގެފާނު ދުނިޔޭގައި ހުންނެވީ 81 ރެއެވެ.

މި އާޔަތުގައި ﷲ ވަނީ އަހަރެމެންގެ ދީން ފުރިހަމަ ކޮށް­ދެއްވައިފި ކަމާއި، އެ ދީނުން އެއްވެސް ކަމެއް ދެން އުނި­ވެގެން ނުދާނޭ ކަމާއި އެ ދީނުގެ ތެރެއަށް އެއްވެސް ކަމެއް އިތުރު ވެސް ނުވާނޭކަން ޞަރީޙަ­ކޮށް ބަޔާން ކޮށް­ދެއްވާފައެވެ. އެހެން­ކަމުން އަހަރެމެންގެ ނަބިއްޔާއަށްފަހު ނަބީ­ކަމުގައި ސިއްކަ ޖެއްސެވިއެވެ. —އެ އެންމެހައި ނަބީބޭ­ކަލުންނަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލައްވާށިއެވެ!— މި އާޔަތުގައި މި ވަނީ އިސްލާމް ދީނާމެދު އެކަލާނގެ ރުހި­ވޮޑިގެންވާ­ކަމާއި އެ ދީނާ މެދު ކޯފާވެވޮޑިނުގަންނަވާނެކަން ޞަރީޙަ­ކޮށް ބަޔާން ކުރައްވާފައެވެ.

އެހެން­ކަމުން އެއްވެސް މީހެއްގެ ކިބައިން އެ ނޫން ދީނެއް ޤަބޫލު ނުކުރައްވާނޭކަން ޞަރީޙަ ކޮށް ބަޔާން ކުރެއްވިއެވެ. ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [آل عمران 85] ”ދީނެއްގެ ގޮތުގައި އިސްލާމް ދީން ނޫން ދީނެއް އެދޭ މީހާ (ދަންނާށެވެ!) ފަހެ، އެމީހާގެ ކިބައިން (އެކަން) ޤަބޫލެއް ނުކުރައްވާ ހުށްޓެވެ. އަދި، އާޚިރަތުގައި އޭނާ ވާހުށީ، ގެއްލެނި ވެގެންވާ މީހުންގެ ތެރެއިންނެވެ.“ ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ [آل عمران 19] ”ހަމަ­ކަށަވަރުން، ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި، ދީނަކީ އިސްލާމް ދީނެވެ.“

އަދި ދީން ފުރިހަމަ ކުރައްވައި ދީނުގެ އެންމެހައި ޙުކުމް­ތަކެއް ބަޔާން ކުރެއްވި ކުރެއްވުމަކީ އެކަމުގައި ދެދުނިޔޭގެ އެންމެހައި ނިޢުމަތެއް އެކުލެވިގެން ވާ ކަމެކެވެ. އެހެން­ކަމުން ﷲ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. ﴿وَأَتْمَمْتُ عَلَيكُمْ نِعْمَتِي ”އަދި ތިމަން­ރަސް­ކަލާނގެ ނިޢުމަތް، ތިޔަބައި­މީހުންގެ މައްޗަށް ތިމަން­ރަސް­ކަލާނގެ ފުރިހަމަ ކޮށް­ދެއްވައިފީމެވެ.“

އަދި މި އާޔަތަކީ، ދުނިޔޭގައި ވެސް އާޚިރަތުގައި ވެސް ޚަލްޤު­ތަކުން އެ ކަމަކަށް ބޭނުން ޖެހިފައިވާ އެއްވެސް ޙާޖަތެއް އިސްލާމް ދީނުގައި ސާފު­ކޮށް ބަޔާން ކުރައްވާފައި މެނުވީ ދޫކުރައްވާފައި ނުވާ­ކަމަށް އޮތް ޞަރީޙަ ނައްޞެކެވެ.

މި ކަމުގެ މިސާލުގެ ގޮތުން، ދެ ދުނިޔޭގައި ވެސް މި ޢާލަމަށް މުހިންމު­ވެގެން ވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ދުނިޔޭގެ ދައުރުކުރުން އޭގެ މައްޗަށް ވާ ބިނާ­ވެގެންވާ ބޮޑު 10 މައްސަލައަކަށް އަލިއަޅުވާލާނަމެވެ. އެހެނީ އެއްޗެއްގެ އެއް ބައިން މުޅި އެތީގެ ޙާލަށް އިޝާރާތް ކޮށްދޭނެއެވެ.

  • ފުރަތަމައީ: ތައުޙީދެވެ.
  • ދެވަނައީ: ވަޢުޡެވެ.
  • ތިންވަނައީ: ހެޔޮ ޢަމަލާއި އެނޫން ޢަމަލުތަކުގެ ފަރަޤެވެ.
  • ހަތަރުވަނައީ: އިސްލާމީ މާތް ޝަރީޢަތް ނޫން އެއްޗެއް ޙުކުމް­ވެރި­ކުރުމެވެ.
  • ފަސްވަނައީ: އިޖްތިމާޢީ ޙާލަތް­ތަކެވެ.
  • ހަވަނައީ: އިޤްތިޞާދެވެ.
  • ހަތްވަނައީ: ސިޔާސަތެވެ.
  • އަށްވަނައީ: މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ކާފަރުންނަށް ގަދަވެގަނެވޭ މައްސަލައެވެ.
  • ނުވަވަނައީ: ކާފަރުންނާ ކުރިމަތިލުމުގައި ޢަދަދުގެ ގޮތުންނާއި ޢުދަދުގެ ގޮތުން (އެބަހީ ހަތިޔާރާއި ތައްޔާރީގެ ގޮތުން) މުސްލިމުން ބަލިކަށިވުމުގެ މައްސަލައެވެ.
  • ދިހަވަނައީ: މުޖުތަމަޢުގެ މެދުގައި ހިތްތައް ބައިބައި ވުމުގެ މައްސަލައެވެ.

އެ މައްސަލަތަކުގެ ފަރުވާތައް ކީރިތި ޤުރްއާނުން އަހަރެން ސާފު ކޮށްދޭ­ހުށީމެވެ. މިއީ މި ނޫން ކަން­ކަމަށް ލޯހުޅުވައިދޭން ކުރާ އަވަސް އިޝާރާތެކެވެ.